Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους" και "Εκπαιδευτικό Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον"

Οι φοιτητές-τριες, που θα παρακολουθήσουν το μάθημα "Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους" ή/και το μάθημα "Εκπαιδευτικό Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον" στο χειμερινό εξάμηνο 2023-24, καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class των μαθημάτων ώστε να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τα μαθήματα (πχ. σύνδεσμος MS Teams εξ αποστάσεως διδασκαλίας κλπ). Οι σχετικοί σύνδεσμοι είναι οι παρακάτω:

Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_272/

Εκπαιδευτικό Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_273/

Ο διδάσκων, Γ. Αμπατζίδης