ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων σίτισης έως την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου.

 

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας