ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 θα αρχίζει η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Μέχρι τότε θα συνεχίζεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Από τη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε.