'Εναρξη διά ζώσης διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 θα αρχίσει η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι".

Μέχρι τότε θα συνεχίζεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία.