Ημερομηνίες Διεξαγωγής του Μαθήματος Σεμινάριο "Διαδικασίες Εμψύχωσης σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Το μάθημα του Γ' Εξαμήνου Σεμινάριο "Διαδικασίες Εμψύχωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα" με διδάσκουσα την κ. M. Κατσαρίδου θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες  στην αίθουσα "Σκουβαρά" στο νέο κτήριο.

Σάββατο, 11/11 και ώρα : 11:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.

Σάββατο, 2/12 και ώρα : 11:00 π.μ.  - 17:00 μ.μ.

Σάββατο, 16/12 και ώρα: 11:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.