ΕΠΕΙΓΟΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία θα οριστικοποιήσει όσες δηλώσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής, στις 12 το μεσημέρι σήμερα 20/11/2023. Όσοι φοιτητές/τριες έχουν κάνει δήλωση και επιθυμούν να  προβούν σε αλλαγές, παρακαλούνται να τις ολοκληρώσουν μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα, γιατί μετά δε θα είναι δυνατή η επεξεργασία της δήλωσής τους.