ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ"

Το μάθημα του κυρίου Β. Πανταζή "Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες" από την ερχόμενη Τετάρτη 29/11/2023, θα γίνεται στην αίθουσα Θ.