Ακύρωση του μαθήματος: 28/11 - Διδακτικές Πρακτικές Γλώσσας & Γραμματισμού στην ΠΕ

Το αυριανό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης.