ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι πτυχιούχοι της 7ης Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο της τελετής τρία τέταρτα νωρίτερα από την έναρξη της ορκωμοσίας, προκειμένου να υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας και το βιβλίο πτυχιούχων.