ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

ΜΑΘΗΜΑ : Γερμανική Γλώσσα Ι

Θέμα: Υποβολή ατομικής απαλλακτικής εργασία χειμερ.εξαμήνου 2023-24

Η απαλλακτική εργασία του μαθήματος «Γερμανικά Ι»  για το χειμερινό εξάμηνο θα υποβληθεί στην Ενότητα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»  της ηλ. τάξης του μαθήματος, βλ.στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eclass.uth.gr/modules/work/?course=UTH_LANG_P_132

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές της εργασίας θα ανακοινωθούν στην  ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» της ηλ. τάξης κατά την διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ

Θέμα: Υποβολή ατομικής απαλλακτικής εργασία χειμερ.εξαμήνου 2023-24

Η απαλλακτική εργασία του μαθήματος «Γερμανικά ΙΙΙ»  για το χειμερινό εξάμηνο θα υποβληθεί στην Ενότητα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»  της ηλ. τάξης του μαθήματος, βλ. στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eclass.uth.gr/modules/work/?course=CULT_U_263

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές της εργασίας θα ανακοινωθούν στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» της ηλ. τάξης κατά την διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

                                               

                                                             Η διδάσκουσα

                                                              Ευ. Παπαδημητρίου