ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 


Το μάθημα στις 22/1 αναβάλλεται. 
Θα αναπληρωθεί στις 29/1 ως διπλό: από τις 15.00 έως τις 18.30 με ένα μικρό διάλειμμα ενδιάμεσα. 

Ο διδάσκων