ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ"

ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Το μάθημα στις 22/1 αναβάλλεται.
Θα αναπληρωθεί κατά την μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων.

Ο διδάσκων