ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ" ΚΑΙ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Τα μαθήματα ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 29/1/2024. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωσή τους.
Ο διδάσκων