ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Για τα μαθήματα 

ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
και  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ανατρέξτε στο eclass.

Ο διδάσκων