ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ"

Συνθέτοντας με τα παιδιά: Θεωρία και πράξη της μουσικής παιδαγωγικής

Αντί για αναπλήρωση-παράδοση θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις ανά ομάδες.
Για τον ακριβή τρόπο και για να δηλώσετε ώρες ανατρέξτε στη σχετική ανακοίνωση στο e-class.