Μάθημα 8ου εξαμήνου: «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης (Βεβαιώσεις εργαζόμενων φοιτητριών/τών)»

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

για το μάθημα 8ου εξαμήνου (εαρινού)

«Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης»

* Προσοχή: Υπάρχει προθεσμία *

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης» 8ου εξαμήνου (εαρινό), παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές που εργάζονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στη μειωμένη Πρακτική Άσκηση τριών (3) εβδομάδων (σύμφωνα με τον Κανονισμό Π.Α. δικαίωμα για την ένταξη στις ομάδες εργαζομένων έχουν οι φοιτήτριες/τές που εργάζονται με πλήρες ωράριο), να αποστείλουν Βεβαίωση Εργοδότη («Ε3 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ») που θα κατεβάσουν από το https://myergani.gov.gr/ 

Οδηγίες για την είσοδο στο MyErgani

1) Είσοδος με κωδικούς taxisnet: https://myergani.gov.gr/

2) Μετάβαση στο λήμμα «Δηλώσεις»

3) Επιλογή κατηγορίας «Έναρξη – Λήξη Απασχόλησης»

4) Επιλογή υπο-κατηγορίας «Ε3 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ»

5) Αποθήκευση αρχείου PDF

6) Μετάβαση στο λήμμα «Ημερολόγιο Εργασίας»

7) Screenshot μήνα Φεβρουάριο 2024 και επικόλληση εικόνας σε αρχείο word

8) Μετονομασία αρχείων σε Επώνυμο_Ε3.pdf και Επώνυμο_Ωράριο.docx

9) Αποστολή των 2 αρχείων στη διεύθυνση asiatras [at] uth [dot] gr

10) Στο θέμα του e-mail που θα αποσταλούν τα αρχεία να χρησιμοποιηθεί η φράση «Υποβολή Βεβαίωσης Εργοδότη για την ΠΑ»

11) Στο κείμενο του e-mail να δηλώσετε ρητά αν επιθυμείτε να υλοποιήσετε την ΠΑ 3 εβδομάδες πριν ή μετά τις διακοπές του Πάσχα. Αλλαγές στη δήλωση δεν θα γίνονται δεκτές.

12) Οι εργαζόμενες/οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να δημιουργήσουν ομάδες των 2 ατόμων (με άλλο εργαζόμενο άτομο). Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε άλλο εργαζόμενο άτομο, οι εργαζόμενες/οι φοιτήτριες/τές θα ενταχθούν σε ομάδα εργαζομένων από τη Διδακτική Ομάδα.

Προθεσμία υποβολής των Βεβαιώσεων Εργοδοτών ορίζεται: 05/03/2022

Βεβαιώσεις που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία (δηλ. μετά τις 05/3/2022) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Διευκρινίζεται ότι οι εργαζόμενες/οι φοιτήτριες/τές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι (ή υπηρετούν ως ΙΔΑΧ στον δημόσιο τομέα ή είναι αναπληρώτριες/τές εκπαιδευτικοί) θα υποβάλλουν μόνο Βεβαιώσεις Εργασίας από την Υπηρεσία τους.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
anakoinosi_gia_vevaioseis_ergodoton-2024.pdf134.01 KB