Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης: Εγγραφή στο e-class του μαθήματος 8ου εξαμήνου-δημιουργία ομάδων

 

Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α. (8ο εξάμηνο) 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Προθεσμία εγγραφής στο e-class του μαθήματος έως την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024. (Δε θα δοθεί καμιά παράταση στην εγγραφή των φοιτητών/τριών στο e-class)

 Οι φοιτήτριες/τές 8ου εξαμήνου και άνω, που θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024 το μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης» θα πρέπει να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο e-Class του μαθήματος έως την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024.

 Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή των φοιτητριών/τών στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» (8ο εξάμηνο) είναι υποχρεωτικό να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

1)15 υποχρεωτικά μαθήματα από 18 προσφερόμενα 1ου και 2ου έτους σπουδών. Μεταξύ των 15 υποχρεωτικών μαθημάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται το υποχρεωτικό μάθημα «Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας – Πρακτική Άσκηση» (3ο εξάμηνο).

2)Το Υποχρεωτικού Σεμινάριο με τίτλο: «Κριτική προσχολική εκπαίδευση & εκπαιδευτικά προγράμματα - Πρακτική άσκηση» (7ο εξάμηνο).

Οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να δηλώσουν τις ομάδες τους στο λήμμα «Ομάδες Χρηστών» του e-Class του μαθήματος, για να μπορέσουν να προγραμματιστούν οι τοποθετήσεις των φοιτητριών/τών στα νηπιαγωγεία.

 Σε οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω e-mail όσον αφορά στην Π.Α., να γράφετε τον αριθμό της νέας ομάδας και τα ονοματεπώνυμα και των δύο μελών της. Η αλληλογραφία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (username [at] uth [dot] gr).

 Εκ μέρους του Γραφείου Π.Α.