Ενημέρωση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο ΠΤΠΕ

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 16.30, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024, διαδικτυακά μέσω MS-Teams στο μάθημα του 8ου εξαμήνου "Πρακτική Άσκηση- Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης", η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Η ενημέρωση απευθύνεται στους/ις φοιτητές/τριες του Τμήματος που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω.