ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 13/3/24 στις 15:00-18:00. Από την επόμενη εβδομάδα το μάθημα θα διεξάγεται διά ζώσης κάθε Δευτέρα στις 9:00-12:00 στην Αίθουσα Σ. 

Η Ομάδα του μαθήματος είναι

2024_ΨΧ9040_ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

και ο σύνδεσμος για τους φοιτητές είναι

2024_ΨΧ9040_ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | General | Microsoft Teams

Η διδάσκουσα Χατζησταματίου Μαρίζα