ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι τα παρατήματα διπλώματος των πτυχιούχων του Δεκεμβρίου 2023 είναι έτοιμα. Παρακαλούνται όσοι μπορούν, να περάσουν από τη Γραμματεία να τα παραλάβουν.

Τα υπόλοιπα θα σταλούν ταχυδρομικά κατόπιν συνεννόησης.