Έναρξη Αιτήσεων για την Αμειβόμενη Πρακτική 2023-2024

Στο παρακάτω link θα βρείτε την ανακοίνωση για την Έναρξη των αιτήσεων Αμειβόμενης Πρακτικής για το 2023-2024 στην ιστοσελίδα του γραφείου πρακτικής.

https://shorturl.at/qvyH1