Υποβολή Αιτήσεων Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2024

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ τριες που σκοπεύουν να υποστηρίξουν τη διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική του Ιουνίου 2024,  με τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων τους, να το δηλώσουν στη γραμματεία, στέλνοντας με email συμπληρωμένη την αίτηση υποστήριξης διπλωματικής  από σήμερα, ημέρα Τρίτη, 16/04/2024 έως 01/05/2024, ημέρα Μ. Τετάρτη .

Σε περίπτωση που ο τίτλος εργασίας τους έχει αλλάξει, σε σχέση με αυτόν που αρχικά είχαν δηλώσει, η αίτηση υποστήριξης θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αίτηση αλλαγής τίτλου.

Τα σχετικά έντυπα (α.αίτηση υποστήριξης διπλωματικής εργασίας, β. αίτηση αλλαγής τίτλου διπλωματικής εργασίας) μπορείτε να τα αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

 

http://www.ece.uth.gr/main/el/content/4765-entypa