ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" ΣΤΙΣ 6/6/2024

Το μάθημα "Πολύγλωσση ανάπτυξη και πολύγλωσση εκπαίδευση", την Πέμπτη 6/6/2024 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α και όχι στην αίθουσα Σκουβαρά (μόνο για τη συγκεκριμένη φορά).