Αμπακούμκιν Γεώργιος

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κοινωνική Ψυχολογία
Τηλέφωνο: 
24210 06356
E-mail: 
gabak [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Τυβίγγης (Γερμανία) και διδακτορικό από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Διδασκαλία μαθημάτων κοινωνικής ψυχολογίας, καθώς και μεθοδολογίας έρευνας, στο ΠΤΠΕ του ΠΘ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική νόηση (περιφερειακά ερεθίσματα και προτιμήσεις), διαπροσωπικές σχέσεις και υγεία, διομαδικές σχέσεις (κοινωνική ταυτότητα).