Σηφάκη Ευγενία

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Θεωρία της Λογοτεχνίας: Ανάλυση κειμένων (Literary Theory: Textual Analysis)
Τηλέφωνο: 
24210 06363
E-mail: 
evsifaki [at] uth [dot] gr
E-mail: 
evsifaki [at] gmail [dot] com
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Ευγενία Σηφάκη σπούδασε αγγλική λογοτεχνία και πολιτισμό στο Α.Π.Θ. και στο King's College London, όπου εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την αγγλόφωνη και ελληνική λογοτεχνία του 19ου και 20ου αιώνα και τη θεωρία της λογοτεχνίας, με έμφαση στις σπουδές φύλου, τις μετα-αποικιακές σπουδές και τη θεωρία της πρόσληψης. Διδάσκει τα μαθήματα: "Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας", "Λογοτεχνία, Λόγος και Ιδεολογία" και "Σπουδές φύλου και λογοτεχνία". Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο, το Σπουδές φύλου και λογοτεχνία (2015, http://hdl.handle.net/11419/5721), και περισσότερες από 30 εργασίες σε συλλογικούς τόμους και αγγλόφωνα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, όπως τα: Σύγχρονα θέματα (Αθήνα), Gramma (Θεσσαλονίκη), Synthesis (Αθήνα), Victorian Literature and Culture (Cambridge), Etude Irlandaises (Paris), European Journal of English Studies (London), MuseumEdu (Βόλος), Keimena (Βόλος).