«Η δημόσια εικόνα των επιστημόνων και της δραστηριότητάς τους»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρηστίδου Βασιλεία
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2008
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2009

Η έρευνα αυτή στοχεύει στην καταγραφή των οπτικών αναπαραστάσεων των επιστημόνων και της επιστημονικής έρευνας στις περιοχές των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας που προβάλλονται στο γενικό κοινό. Αφενός έχει γίνει καταγραφή ιστορικών και σύγχρονων φωτογραφικών απεικονίσεων ερευνητών στους χώρους εργασίας τους και ανάλυσή τους ως προς διάφορες παραμέτρους που αφορούν την εικόνα των επιστημόνων και της επιστήμης. Η σύγκριση ιστορικών και σύγχρονων οπτικών αναπαραστάσεων αναδεικνύει διαφορές, αλλά και ενδιαφέρουσες ομοιότητες, με βάση τις οποίες η δημόσια εικόνα των ελλήνων επιστημόνων παραμένει σε πολλές της όψεις στερεοτυπική. Αφετέρου μελετώνται οι απόψεις μαθητών αναφορικά με ιστοσελίδες που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται ζητήματα όπως το αν εντοπίζονται στις ιστοσελίδες στερεότυπες απεικονίσεις επιστημόνων, αν ο τρόπος που παρουσιάζονται οι επιστήμονες και η δραστηριότητά τους είναι ελκυστικός και ενδιαφέρων για τους νέους, αν η οργάνωση της πληροφορίας είναι λειτουργική κ.ά.

  • Christidou, V., & Kouvatas, A. (2011). Visual self-images of scientists and science in Greece. Public Understanding of Science.  Available online, DOI: 10.1177/0963662510397118.
  • Christidou, V., Kouvatas, A., & Hatzinikita, V. (2011). Greek scientists’ contemporary and historical self-images. In F. Seroglou, V. Koulountzos, and A. Siatras (Eds.) 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference, Thessaloniki, 1-5 July 2011, Greece. Science & Culture: Promise, Challenge and Demand. Book of Proceedings (pp. 138-143). Thessaloniki: Epikentro.