Καρασαββίδης Ηλίας

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 
24210 74994
E-mail: 
ikaras [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Ο Ηλίας Καρασαββίδης είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το ίδιο τμήμα και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου του Twente της Ολλανδίας σε Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Μαθησιακή Ψυχολογία. Υπηρέτησε στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 2001 έως το 2005. Την περίοδο 2001-2004 υπήρξε διδάσκων με το ΠΔ 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δίδαξε ως εντεταλμένος επίκουρος καθηγητής στο ίδιο τμήμα. Από το 2006 μέχρι το 2009 υπήρξε ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ στην ενότητα Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Από το 2005 διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005-2011 Λέκτορας, 2011-2015 Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία, 2015-παρόν μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν (α) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (εκπαιδευτικό λογισμικό, ψηφιακό βίντεο, ψηφιακό παιχνίδι, Web 2.0, μηχανική μάθηση CMS/LMS,  Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα)  και (β) Μάθηση (Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία, Θεωρία Δραστηριότητας, Κατανεμημένη / Πλαισιοθετημένη Προσέγγιση) σε διάφορα επίπεδα και πεδία εκπαίδευσης (Προσχολική, Δημοτική & Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών).

Το έργο του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Στο σύνολο του, το δημοσιευμένο ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο έργο του περιστρέφεται γύρω από την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. Είναι μέλος εκδοτικής επιτροπής διεθνούς περιοδικού, κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών διεθνών και ελληνικών συνεδρίων.

Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Ragazou, V. & Karasavvdis, I. (in press). The Effect of Cueing and Practice Type on Complex Software Training Cueing and practice on complex software training. Journal of Computer Assisted Learning.

Ragazou, V. & Karasavvdis, I. (in press). Does the use of cueing in videotutorials facilitate the learning of complex software applications? An experimental study with experienced ICT learners. Themes in E-Learning.

Vourletsis, I., Politis, P., Karasavvidis, I. & Karagiannidis, C. (in press). Comparing the effects of different types of computational thinking activities on students’ debugging proficiency level and strategy use. In S. Demetriadis & T. Tsiatsos (Eds.). Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues. Springer.

Karasavvdis, I. (in press). Harnessing the power of gamification: a case study of how it re-configures the activity system of an undergraduate course. In F. Perez Marzullo (Ed). Practical Perspectives on Educational Theory and Game Development. IGI Press.

Koutsakas, P., Karagiannidis, C., Politis, P. & Karasavvidis, I. (2020). A computer programming hybrid MOOC for Greek secondary education. Smart Learning Environments, 7(1), 1-22.

Karasavvidis, I. (2019). Color signification in digital multimodal compositions: A descriptive analysis of undergraduates’ digital videos. Punctum: International Journal of Semiotics, 5(1) 67-91.

Karasavvidis, I. (2019). Students’ use of digital video effects in multimodal compositions: an exploratory study. Journal of Visual Literacy, 1-24.

Karasavvidis, I. (2018). Educational Serious Games Design: An Overview. In M. Khosrow-Pour (Ed.). Encyclopedia of Information Science and Technology, 4th Ed (pp. 3287-3295). IGI Global

Laschou, S., Kollias, V., & Karasavvidis, I. (2018). How Do Transformational Principals View ICT as a Means for Promoting Educational Innovations? A Descriptive Case Study Focusing on Twenty-First Century Skills. In A. Mikropoulos (Ed). Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 43-67). Springer, Cham.

Karasavvidis, I. & Kollias, V. (2017). Understanding Technology Integration Failures In Education: The Need for Zero-Order Barriers. In M. Walford & A. Sidorkin (Eds.). Reforms and Innovation in Education - Implications for the Quality of Human Capital. NY: Springer.

Karasavvidis, I. (2017). The Design, Implementation, and Evaluation of a Two-Layer Peer Assessment Scheme in an Undergraduate Course Wiki: Findings from a Case Study. In P. Anastasiades & N. Zaranis (eds.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 133-145). Springer International Publishing.

Theodosiou, S., & Karasavvidis, I. (2015). An Exploration of the Role of Feedback on Optimizing Teachers' Game Designs. Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology, 17(4), 2.

Sakkas, A. & Karasavvidis, I. (2015). Optimizing learning from educational games: a qualitative exploration of teacher-mediated gameplay. Journal of Game-Supported Interactive Learning, 1(1), pp. 23-33.

Theodosiou, S. & Karasavvidis, I. (2015). Serious games design: a mapping of the problems novice game designers experience in designing games. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 11(3), 133-148.

Karasavvidis, I. & Theodosiou, S. (2014). The use of digital texts as an alternative method of determining functional ICT literacy levels. International Journal of Digital Literacy & Digital Competence, 5(4), 19-32.

Karasavvidis, I. & Kollias, V. (2014). Technology Integration in the Most Favorable Conditions: Findings from a Professional Development Training Program. In. C. Karagiannidis, P. Politis & I. Karasavvidis (Eds). Research on e-Learning and ICT in Education Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives (pp. 197-224). NY: Springer.

Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου

http://scholar.google.gr/citations?user=5KL8ZrsAAAAJ&hl=en