Λεονταρή Αγγελική

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Σχολική ψυχολογία
E-mail: 
leontari [at] uth [dot] gr

Βασικό πτυχίο ψυχολογίας (BA Honours) από το Πανεπιστήμιο Νοτίου Αφρικής. Μεταπτυχιακό (στην Ψυχολογία του Παιδιού)  και διδακτορικό (στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία) από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Diploma στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Central School of Counselling and Therapy του Λονδίνου, καθώς και Diploma στις μεθόδους διάγνωσης και τρόπους διδασκαλίας ατόμων με ειδικές δυσκολίες μάθησης από το National Hospital’s College of Speech Sciences του Λονδίνου.
Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. διδάσκει τα μαθήματα: Σχολική Ψυχολογία, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Διαμόρφωση της Προσωπικότητας. Διδάσκει επίσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών (το μάθημα ‘Η Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση’). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: (1) η εικόνα του εαυτού, η εικόνα του σωματικού εαυτού, η αυτοεκτίμηση, οι δυνητικοί εαυτοί (2) κίνητρα σχολικής επίτευξης (στόχοι επίτευξης, λανθάνουσες θεωρίες νοημοσύνης, πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, στρατηγικές αυτο-αποδυνάμωσης), (3) θέματα πένθους και απώλειας στην παιδική ηλικία, το άγχος του θανάτου.