Παπαδοπούλου Μαρία

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Γραμματισμοί και Διδακτική της Γλώσσας
E-mail: 
mpapadopoulou [at] nured [dot] auth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Μαρία Παπαδοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια μετακινήθηκε με το πρόγραμμα Erasmus στο Montpellier, όπου παρακολούθησε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier III. Από το 2001 διδάσκει στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Προπτυχιακό και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Επίσης, επί τέσσερα έτη ήταν υπεύθυνη του μαθήματος «Διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας: ανάπτυξη διδακτικού υλικού» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή και την ανάγνωση, τη διερεύνηση της δυνατότητας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας για την πρόσληψη και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη γλωσσοδιδακτική και τους πολυγραμματισμούς, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική της γλώσσας και τους πολυγραμματισμούς, την ανάλυση πολυτροπικών κειμένων και τη μελέτη της εξέλιξης της γραφής και των γραφικών συστημάτων.  Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε βιβλία, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα – ελληνικά και διεθνή – με στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για τη διδασκαλία της γλώσσας. Είναι κριτής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και μέλος σε επιστημονικές ενώσεις.