ΔΡΑΣΗ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Τύπος Εκδήλωσης: 
Δράση

 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ συνεργασίας και δημιουργίας του ΠΤΠΕ ΠΘ

To ΚΠΕ Μουζακίου αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για τα παιδιά μικρής ηλικίας να συμμετέχουν σε δράσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την έλλειψη δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα παιδιά Προσχολικής ηλικίας, σχεδίασε ένα πρόγραμμα έρευνας και πράξης με θέμα: «Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Παραγωγή Παιδαγωγικού υλικού- Δραστηριοτήτων Περ/κής Εκπ/σης για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας». Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος το ΚΠΕ Μουζακίου, πρότεινε  τη συνεργασία με μια ομάδα του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και ομάδα φοιτητών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία αποτελούν οι:

1.Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια  

2.Μαγουλιώτης Απόστολος, Αναπλ. Καθηγητής

3.Τσιλιμένη Τασούλα, Επίκ. Καθηγήτρια

4.Μάγος Κωνσταντίνος, Λέκτορας

Ομάδα Φοιτητών του 3ου και του 4ου έτους  καθώς και μεταπτυχιακοί.