Ανακοίνωση για δήλωση ενδιαφέροντος υποστήριξης διπλωματικής εργασίας

Οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την διπλωματική τους εργασία για την εξεταστική του Φεβρουαρίου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου.