Σακκής Δημήτριος

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας
E-mail: 
dsakkis [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Ο Δ. Α. Σακκής είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξελέγη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για πρώτη φορά το 1997 στο ίδιο Τμήμα. Έχει κάνει μακροχρόνιες έρευνες στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στα Αρχεία της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας, σε τοπικά αρχεία, σε αρχεία του εξωτερικού (Archivio di Stato di Venezia) κ.ά..
Διετέλεσε Πρόεδρος του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2007-2009) και Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Λάρισας (2004-2009). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, και ιδιαίτερα στην κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική προσέγγισή τους, Ιστορίας Θεσμών, Πολιτικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας. Πήρε μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά.
Συγγράμματά του:
1. Σακκής, Δ.A. (1997) Η Εκπαίδευση στις Νοτιοδυτικές Κυκλάδες κατά την Α΄ Οθωνική περίοδο (1833-1843), Αθήνα, ΣΔΩΒ, σελ. 378.
2. Σακκής, Δ.Α. (2001) Νεοσύστατο ελληνικό κράτος (1833-1848): οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, Αθήνα, Τυπωθήτω, σελ. 382.
3. Σακκής, Δ.A. & Tσιλιμένη, Τ. (2007) Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον: Διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, Αθήνα, Καστανιώτης, σελ. 416.
4. Σακκής, Δ.A.  & Αντωνίου, Α.Α. (2008) Όψεις Νεοελληνικής Ιστορίας (1833-1945): κοινωνία, οικονομία, εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 386.

5. Σακκής, Δ.A. (2011) Η Στάση των Αυστριακών Μυστικών Υπηρεσιών απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μαρτυρίες των Αρχείων της Βενετίας, Βόλος, σελ.135.