Βασίλειος Αναγνωστόπουλος

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Νεοελληνική Λογοτεχνία: Καλλιέργεια της Γλώσσας των Νηπίων και της Λαογραφίας στην Εκπαιδευτική Πράξη
Τηλέφωνο: 
2421006355
E-mail: 
vanagno [at] uth [dot] gr