Εργαστήριο Ψυχολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Αμπακούμκιν Γεώργιος
E-mail: 
gabak [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 
+30 24210 06356

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας (ΦΕΚ 1624/3-8-2015) αποτελεί συνέχεια και μετονομασία του «Εργαστηρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας» (ΦΕΚ 200/27-8-96) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της Ψυχολογίας.  Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στα πεδία  της Αναπτυξιακής, Εκπαιδευτικής, Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής,  της Ψυχομετρίας, της Μεθοδολογίας Έρευνας και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

 Το εργαστήριο έχει ως στόχο:

α) την κάλυψη των ερευνητικών κι εκπαιδευτικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας των φοιτητών και του προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

β) την εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων, την καλλιέργεια ερευνητικών σχέσεων και την ανάπτυξη βάσης δεδομένων με υλικό για ψυχολογική έρευνα.

γ) τη σύνδεση με την κοινότητα και τη συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς με σκοπό: την  ψυχολογική συμβουλευτική στην εκπαιδευτική κοινότητα, την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης, την ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και εκπαίδευση της ακαδημαϊκής και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

δ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 159/1984 (Α’53). 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ55.01 KB