Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Πεχτελίδης Γιάννης
E-mail: 
pechtelidis [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 
+30 24210 74702

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 86/20-4-2001) εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα, που αφορούν στη μελέτη και έρευνα περιοχών κυρίως της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, αλλά και της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας. Κύριο μέλημα του εργαστήριου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Θεωρίας. Το εργαστήριο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου και ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  • Η παροχή στην κοινωνία εμπειρικά τεκμηριωμένης επιστημομικής γνώσης και θεωρητικής κατανόησης βασικών προβλημάτων του εκπαιδευτικού θεσμού και κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι νέοι.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και εργαστηρίων για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του, καθώς και η επιμόρφωση φοιτητών, εκπαιδευτικών και γενικά ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με τα παιδιά και τους νέους.
  • Ο κριτικός αναστοχασμός της τρέχουσας παιδαγωγικής πρακτικής και η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαπαιδαγώγησης με σημείο αναφοράς τις αρχές τις ισότητας, της ελευθερίας, της αυτονομίας, της αλληλεγγύης και της οριζόντιας συμμετοχής παιδιών, νέων και ενηλίκων στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
  • Η συνεργασία ανάμεσα σε μέλη και ομάδες της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και ανθρώπους που εργάζονται και απασχολούνται σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), κέντρα ερευνών, ινστιτούτα, επιχειρήσεις κλπ με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ55.1 KB