Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Νικονάνου Νίκη
E-mail: 
niknik [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 
+30 24210 74737

Το Eργαστήριο (ΦΕΚ 1272 05/09/2003) καλύπτει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα γνωστικά αντικείμενα της Μουσειολογίας, της Μουσειακής Εκπαίδευσης, της Ιστορικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής των Τεχνών (μουσική, θέατρο, εικαστικά).

Βασικοί σκοποί του Εργαστηρίου
•  Η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς και η συνεργασία με συναφή ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα ερευνών, πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και με κοινότητες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
• Ο σχεδιασμός και η ερευνητική πλαισίωση πειραματικών παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε χώρους πολιτισμού.
•  Η συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με τα συναφή Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, με μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεότερων Μνημείων, με δημοτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με αρχεία, βιβλιοθήκες, καθώς και με σχολικές εκπαιδευτικές κοινότητες.
• Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
•  Η έκδοση διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού.
•  Η συγκέντρωση πρότυπων ερευνητικών εργασιών, εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Από το 2015 το Εργαστήριο εκδίδει το διεθνές, ηλεκτρονικό, ανοικτής πρόσβασης και με κριτές περιοδικό MuseumEdu, τα τεύχη του οποίου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο: http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141

Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  http://museumedulab.ece.uth.gr

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ73.85 KB