Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική και Βασικές Παιδαγωγικές Έννοιες

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ1250
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2
Διδάσκων: 
Πανταζής Bασίλης

Περιγραφή του μαθήματος

Στο μάθημα επιχειρείται μια γενική επισκόπηση της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και του ερευνητικού της πεδίου. Η προσέγγιση αυτή αποβλέπει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες ποιο είναι το περιεχόμενο, οι σκοποί και οι στόχοι της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, να προσδιορίσει το αντικείμενο και να αποκτήσουν με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες μια πρώτη σφαιρική εικόνα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Οροθετείται το γνωστικό αντικείμενο και αναλύονται οι κυριότεροι επιστημονικοί όροι της Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Επίσης αναλύονται οι σημαντικότεροι όροι που χρησιμοποιούνται στους επιμέρους τομείς και κλάδους της Παιδαγωγικής Επιστήμης, αλλά και στην εκπαιδευτική πράξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Κοινωνικοπαιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων με έμφαση αυτών που εκδηλώνονται στη σχολική τάξη και στο περιβάλλον του σχολείου. 
  • Εφαρμογή των κοινωνικοπαιδαγωγικών μεθοδολογικών πρακτικών και τεχνικών, με εστίαση στο σχολείο και στην οικογένεια.
  • Έρευνα σε βασικά κοινωνικοπαιδαγωγικά ζητήματα και αντιμετώπιση διαφορετικών κοινωνικοπαιδαγωγικών προβλημάτων από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια.
  • Κοινωνικοπαιδαγωγική προσέγγιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων από το σχολείο και την κοινότητα με την οργάνωση και ανάπτυξη σχετικών δράσεων.
  • Αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της Τέχνης από την  Κοινωνική Παιδαγωγική.
  • Εθελοντισμός στο πλαίσιο της κοινωνικοπαιδαγωγικής δράσης.

Αξιολόγηση

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση)

Διδακτική Μεθοδολογία

Οι διαλέξεις αποτελούν βασική μορφή διδασκαλίας του μαθήματος. Σε αυτές παρουσιάζεται και αναλύεται η ύλη, οι στόχοι και η αξιολόγηση μαθήματος. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές/φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις  συζητήσεις που γίνονται. Επιδιώκεται ο διάλογος και η ανταλλαγή επιχειρημάτων σε σχέση με τα θέματα που παρουσιάζονται.

Σε ορισμένα βασικά θέματα του μαθήματος, η διδασκαλία συμπληρώνεται με ειδικές συζητήσεις κατά ομάδες φοιτητών (tutorials). Για τις συζητήσεις αυτές, διανέμονται έγκαιρα στους φοιτητές ερωτήσεις, πρακτικά θέματα και ασκήσεις, τις οποίες οι φοιτητές επεξεργάζονται μόνοι τους και παραδίδουν τις απαντήσεις στον καθηγητή. Στη συνέχεια, σε ειδική συνάντηση της ομάδας, γίνεται συζήτηση και ανάλυση του σχετικού θέματος.

Δικτυακή θέση μαθήματος http://www.ece.uth.gr/main/el/content/105-koinoniki-paidagogiki-kai-basikes-paidagogikes-ennoies 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
koinoniki_paidagogiki_kai_vasikes_paidagogikes_ennoies.pdf149.08 KB
koinoniki_paidagogiki.pdf440.84 KB
diaprosopiki_epikoinonia_sto_nipiagogeio.pdf97.64 KB