Συστήματα Λόγων περί γνώσης στην εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Τσέλιου Ελευθερία
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών, Κωδικός Έργου:4504.01.13
Ημερομηνία Έναρξης: 
10/2012
Ημερομηνία Λήξης: 
10/2014

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:

Ιωάννα Μωραΐτου,Υποψήφια Διδάκτωρ, Π.Τ.Π.Ε.,Π.Θ.

Σοφία Κελεσίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Π.Τ.Π.Ε.,Π.Θ.

Αντικείμενο της έρευνας ήταν η μελέτη του Λόγου σχετικά με τη γνώση (των τρόπων με τους οποίους δομούνται ισχυρισμοί / θεωρίες γνώσης μέσα στο Λόγο), όπως αυτός αρθρώνεται στο πλαίσιο της φυσικά εκτυλισσόμενης διάδρασης διδασκόντων και φοιτητών, κατά τη διδασκαλία ακαδημαϊκών μαθημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 17 μέλη ΔΕΠ και 386 φοιτητές/τριες του Π.Θ., ενώ τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν 18 ηχογραφημένα ακαδημαϊκά μαθήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Η ανάλυση ανέδειξε τα ρητορικά σχήματα που φαίνεται να ενεργοποιούνται στο λόγο των ομιλητών στο πλαίσιο της διαχείρισης ιδεολογικά φορτισμένων διλημμάτων που αφορούν στη σχέση γνώσης και εξουσίας.