Τσέλιου Ελευθερία

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μεθοδολογία Έρευνας και Ποιοτικές Μέθοδοι
Τηλέφωνο: 
24210 06358
E-mail: 
tseliou [at] ece [dot] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

 

 

Η Ελευθερία Τσέλιου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Κλινική Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στην Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στην Ψυχολογία, από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Kings CollegeUniversity of London. Εκπόνησε τις διδακτορικές της σπουδές με υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Marie Curie Research Fellow-European Commission Grant). Από το 2009 διδάσκει στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος της Executive Committee της Εταιρίας Ευρωπαίων Ερευνητών Ποιοτικής Μεθοδολογίας Έρευνας στην Ψυχολογία (EQuiPAssociation of European Qualitative Researchers in Psychology), μέλος συντακτικών ομάδων διεθνών επιστημονικών περιοδικών (Family ProcessJournal of Marital and Family TherapyFrontiers in Psychology-Psychology for Clinical Settings) καθώς και κριτής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Υπήρξε πρόεδρος του πρώτου συνεδρίου μεθόδων ποιοτικής έρευνας στην Ψυχολογία (EQuiP2021: https://www.equip2021.gr) και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ενώ έχει συν-επιμεληθεί εκδόσεις ειδικών τευχών διεθνών περιοδικών (Journal of Marital and Family TherapyQualitative Research in Psychology). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και δημιουργία ερμηνευτικών / ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων (Ανάλυση Λόγου, Ανάλυση Συνομιλίας), την ανάπτυξη της μεθοδολογίας συστηματικών ανασκοπήσεων ποιοτικών μεθόδων έρευνας, τη μελέτη της διεργασίας της συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας, ζητήματα επικοινωνίας σχολείου –οικογένειας, καθώς και τη μελέτη επιστημολογικών ζητημάτων και αναστοχαστικών διεργασιών στην εκπαίδευση ενηλίκων.