Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Παραγωγή παιδαγωγικού υλικού/δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μαγουλιώτης Απόστολος
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Κ.Π.Ε. Μουζακίου (ΕΣΠΑ)
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2013
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2014

Συμμετέχουν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας οι Τσιλιμένη Τασούλα, Μιχαλοπούλου Κατερίνα και Μάγος Κώστας 

 Σκοπός του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΠΕ Μουζακίου, ήταν να δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς και φοιτητές παιδαγωγικό υλικό για να αξιοποιηθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συναισθηματική εμπλοκή σε καταστάσεις του περιβάλλοντος που δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για προστασία, φροντίδα, ενδιαφέρον, το πρόγραμμα στόχευσε σε διαδικασίες παρατήρησης, σύγκρισης, ταξινόμησης, συλλογής, τεκμηρίωσης, παρουσίασης, γενίκευσης. 

 Ανακοίνωση στο Σεμινάριο-Εργαστήριο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας», ΚΠΕ Μουζακίου Καρδίτσας, Δεκέμβριος 2012 (τίτλος: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας για την προσέγγιση του περιβάλλοντος στην Προσχολική Εκπαίδευση).