«Διερεύνηση των αρχικών ιδεών και αναπαραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την ανάπτυξη και αναπαραγωγή των φυτών με στόχο το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης στο Νηπιαγωγείο».

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/1999
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2000

Συνεργάτες: Δόμνα Κακανά, καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κυριακή Μητσιούλη, νηπιαγωγός.

Δημοσιεύσεις: Μιχαλοπούλου, Κ.(2001) Ιδέες και αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των φυτών, Επιστήμες της Αγωγής, 2-3, 121-130.

Μιχαλοπούλου, Κ.(2000)  Διερεύνηση των απόψεων νηπιαγωγών σχετικά με τις δραστηριότητες για το περιβάλλον στο νηπιαγωγείο, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2 - 4 Νοεμβρίου 2000, 677-686.