Μιχαλοπούλου Κατερίνα

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου
Τηλέφωνο: 
24210 74814
E-mail: 
kmihal [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Κατερίνα Μιχαλοπούλου είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού (DEA) και διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών του Στρασβούργου. Από το 1998 διδάσκει στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται α) στη διδακτική μεθοδολογία, β) στη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων, γ) στη διερεύνηση των αναπαραστάσεων των μικρών παιδιών, δ) στο ρόλο του εκπαιδευτικού.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: L’ enfant , l’ espace et le temps dans les contes (1995, Presses Universitaires du Septentrion), Η Ανακάλυψη και Κατανόηση του Περιβάλλοντος στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία (2008, Καστανιώτη, σε συνεργασία), Ο προφορικός λόγος στην προσχολική εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές (2009, Επίκεντρο), Προσχολική Εκπαίδευση. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Αναλυτικά Προγράμματα (2018, Πεδίο). Επίσης, έχει συγγράψει εργασίες σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους.