«Σχεδιασμός και Παραγωγή Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μαγουλιώτης Απόστολος
Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΣΠΑ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2012
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2013

Ρόλος: Επιστημονικός συνεργάτης

Συνεργάτες: Τ.Τσιλιμένη, αν,καθηγήτρια, Κ.Μάγος, επ.καθηγητής, Ντάνης Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου Καρδίτσας, 45 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου και 6 εν ενεργεία νηπιαγωγοί.

Περιγραφή: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•Ζητήματα έρευνας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των φοιτητών του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν όλους τους εμπλεκόμενους του προγράμματος θα αναφέρονται στη χρήση παιδαγωγικών τεχνικών και στη δημιουργία δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικών με θεματικές ενότητες που αναπτύσσει το ΚΠΕ Μουζακίου (Διατροφή και περιβάλλον, βιώσιμη γεωργία, δάσος, νερό, απορρίμματα-ανακύκλωση). 

•Σχηματισμό ομάδων που θα εργαστούν προκειμένου να δημιουργηθούν προτάσεις σχεδιασμού σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. 

•Αξιολόγηση του παραχθέντος υλικού και παρουσίασή του στην ολομέλεια των εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα. 

•Μετασχηματισμό του παραχθέντος υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για να χρησιμοποιείται από το ΚΠΕ Μουζακίου και άλλους σχετικούς φορείς.