«Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Πανταζής Bασίλης
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
11/2009

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να καλύψει ένα ερευνητικό κενό στον τομέα αυτό, διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις για τους κατάλληλους τρόπους ένταξης και εφαρμογής της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.