Μουσεία και Εκπαίδευση: μέθοδοι προσέγγισης και ερμηνείας μουσειακών αντικειμένων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Νικονάνου Νίκη
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2012
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2014

Συνεργάτες: Τμήμα Θεάτρου, Α.Π.Θ.

Σύντομη περιγραφή:

 Ερευνητικό αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η διερεύνηση μεθοδολογιών προσέγγισης και ερμηνείας μουσειακών αντικειμένων που εφαρμόζονται σε μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η ερευνητική ομάδα επέλεξε να επικεντρωθεί  στην εφαρμογή θεατρικών μεθόδων στην ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς , το μουσειακό θέατρο (museum theatre). Το πρόγραμμα αφορούσε  στη συστηματική αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έκαναν  χρήση θεατρικών μεθόδων για την ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων και μνημείων.  Σε αυτό το πλαίσιο διερευνήθηκαν οι δυνατότητες του μουσειακού θεάτρου να προσφέρουν δυνατότητες παρουσίασης περισσότερων αφηγήσεων και συζήτησης της μουσειακής αυθεντίας καθώς και οι δυνατότητές του να υποστηρίζει τη λειτουργία του μουσείου ως χώρου εμπειρίας, μάθησης και ψυχαγωγίας

Δημοσιεύσεις

Nikonanou, N. & Venieri, F. 2014 “Museum as Gameworlds: The use of Live Action Role Playing Games in Greek Museums”, The International Journal of the Inclusive Museum, Vo 6, Issue 3, 67-76 (http://ijz.cgpublisher.com/product/pub.177/prod.285).

 Venieri, F. & Nikonanou, N. 2015. Museum Theatre in Greece: Perspectives in site interpretation”, EXARC, 2015/2, on-line: http://journal.exarc.net/issue-2015-2