Νικονάνου Νίκη

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μουσειακή εκπαίδευση σε χώρους τέχνης, πολιτισμού και επιστημών
Τηλέφωνο: 
24210-74737
E-mail: 
niknik [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

 

Η Νίκη Νικονάνου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Μουσειακής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δίδαξε ως επίκουρη καθηγήτρια στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002-2010). Πραγματοποίησε προπτυχιακές (Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και μεταπτυχιακές (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας) σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του A.Π.Θ και στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας (παιδαγωγική, ιστορία της τέχνης, μουσειοπαιδαγωγική). Είναι διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του A.Π.Θ. Έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών και την οργάνωση εκθέσεων. Επιστημονική συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. (Socrates, Euromed Heritage II, III, Eunamus, H2020-Smooth). Έχει επιμεληθεί επιστημονικές εκδόσεις και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν: 

  • τη θεωρία και πράξη της μουσειακής εκπαίδευσης,  
  • τη σύνδεση της μουσειακής εκπαίδευσης με την παιδαγωγική των τεχνών (εικαστικά, θέατρο, μουσική), 
  • τη μουσειακή μάθηση και εμπειρία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών,  
  •  την κοινωνική διάσταση των μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών, 
  • τις διαδικασίες συμμετοχής και συμπερίληψης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιμέλειες  εκθέσεων και μουσειακές δράσεις,
  • την κριτική πολιτισμική διαμεσολάβηση.