Υλικά, Χειρονομίες και Μαθηματικά με Μικρά Παιδιά

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2013

Συνεργάτες

 Μαρίνα Τσαρτσάρα και Γιώργος Καλαούζης

Περιγραφή

Το έργο αυτό μελετά τη σχέση μεταξύ διαδικασιών σχεδίασης παιδαγωγικού υλικού με χρήση λογισμικών, υλικών και χειραπτικών αντικειμένων, εφαρμογής αυτών των σχεδίων εργασίας στην πράξη με μικρά παιδιά, της αφήγησης αυτής της εμπειρίας σε κείμενο και της επαναφήγησής του στο πλαίσιο αυτοσχέδιων χορογραφιών. Η έρευνα δίνει έμφαση στην ανάλυση συγκινησιακών γεγονότων και της σημασίας τους για την σχέση με την ανάπτυξη μαθηματικής γνώσης. 

Chronaki, A. (2019) Affective bodying of mathematics, children and difference: ... ZDM Mathematics Education 50, 1101–1111