Στατιστική και Eκπαιδευτικές Eφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0100
Είδος Μαθήματος: 
ΨΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6

Περιγραφή του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με βασικές έννοιες της στατιστικής με αναφορά στην εκπαιδευτική έρευνα.

Θέματα του μαθήματος:
Αντικείμενο της στατιστικής. Στατιστική και εκπαιδευτική έρευνα. Συλλογή δεδομένων. Κλίμακες μέτρησης. Περιγραφική στατιστική. Συσχέτιση. Βασικές έννοιες πιθανοτήτων. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν βασικές γνώσεις στατιστικής στις θεματικές αντικείμενο της στατιστικής, στατιστική και εκπαιδευτική έρευνα, συλλογή δεδομένων, κλίμακες μέτρησης, περιγραφική στατιστική, συσχέτιση, βασικές έννοιες πιθανοτήτων, στατιστικός έλεγχος υποθέσεων. 
  • Κατανοούν τον ρόλο της στατιστικής στην έρευνα. 
  • Συνδέουν την στατιστική με εκπαιδευτικά ζητήματα. 
  • Έχουν βασικές δεξιότητες χρήσης του προγράμματος SPSS. 
  • Ερμηνεύουν στατιστικά ευρήματα. 
  • Κατανοούν τις σχετικές γνώσεις ώστε να μπορούν να τις εφαρμόζουν σε νέα πλαίσια. 
  • Να χρησιμοποιούν τις σχετικές γνώσεις στην διατύπωση κρίσεων και στην επίλυση σχετικών θεμάτων. 

Αξιολόγηση

Εργασία στο τέλος του εξαμήνου.
Γραπτή (50%) και προφορική (50%) παρουσίαση στατιστικών αναλύσεων. 

Διδακτική Μεθοδολογία

Εργαστήριο 

Δικτυακή θέση μαθήματος: e-class (https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_188/)

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
statistiki_kai_ekpaideytikes_efarmoges.pdf105.56 KB