Δερμιτζάκη Ειρήνη

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Θέμα: 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Τηλέφωνο: 
+30 24210 74790
E-mail: 
idermitzaki [at] uth [dot] gr

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ*

Eαρινό εξάμηνο 2017-18:

*(οι παρακάτω ώρες δεν ισχύουν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου)

Γραφείο 9,  3ος όροφος νέου κτιρίου

 • Τρίτη 12:00 - 13:00
 • Τετάρτη 12:00 - 13.00

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ειρήνη Ε. Δερμιτζάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΑΠΘ), κάτοχος Master στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο του Manchester, UK) και διδάκτωρ του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Υπηρετεί στο Παν/μιο Θεσσαλίας από το 2002 και είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη και ενδυνάμωση ψυχολογικών παραγόντων που συνδέονται με τη μαθησιακή διαδικασία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, όπως των μεταγνωστικών και θυμικών διεργασιών, των κινήτρων μάθησης, των δεξιοτήτων αυτο-ρύθμισης της μάθησης, αλλά και σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων, και στην ακαδημαϊκή αυτο-αντίληψη. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είχε την επιστημονική ευθύνη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετείχε σε αρκετά ακόμη ως μέλος της ερευνητικής ομάδας. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και πολλών εργασιών σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους. Έχει εργαστεί ως μόνιμη ψυχολόγος σε δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία και σε δημόσιους συμβουλευτικούς σταθμούς ασκώντας ψυχο-διαγνωστική εργασία και συμβουλευτική με παιδιά, εφήβους και οικογένειες.


Προπτυχιακά μαθήματα

·      Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

·       Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

·      Προαγωγή της μάθησης και της ψυχικής υγείας στο σχολείο

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 

 2016-17: Υπεύθυνη μαθήματος και κύρια διδάσκουσα στο «Ψυχολογία της Μάθησης», Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία», Π. Τ. Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παν. Θεσσαλίας.

 2009-10, 2011-12, 2013-14: Υπεύθυνη μαθήματος και κύρια διδάσκουσα στο (τίτλος μαθήματος) «Σχολική Συμβουλευτική: Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού», Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και την Υγεία», Π. Τ. Ειδικής Αγωγής, Παν. Θεσσαλίας.

 2009-10, 2011-12, 2013-14: Υπεύθυνη μαθήματος και κύρια διδάσκουσα στο (τίτλος μαθήματος) «Ψυχολογικές Διεργασίες και Συμπεριφορά σε Mαθητές με Eιδικές Eκπαιδευτικές Aνάγκες» (παλαιότερος τίτλος: «Γνωστικές, μεταγνωστικές και θυμικές διεργασίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»), Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή», Π. Τ. Ειδικής Αγωγής, Παν. Θεσσαλίας.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

 

Βιβλίο

Δερμιτζάκη, Ε. (2017). Προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών να μαθαίνουν. Ανάπτυξη της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε περιοδικά και τόμους με σύστημα κριτών 

 1. Κallia, E., & Dermitzaki, I. (2017). Assessing maternal practices that support children’s self-regulated learning. Hellenic Journal of Psychology, 14(2), 83-112.

 2. Dermitzaki, I., Bonoti, F., & Kriekouki, Μ. (2016). Examining test emotions in university students: Adaptation of the Test Emotions Questionnaire in the Greek language. Hellenic Journal of Psychology, 13 (3), 93-115.
 3. Δερμιτζάκη, Ε. (2016). Aξιολόγηση δεξιοτήτων αυτο-ρύθμισης της μάθησης: Η Κλίμακα Παρατήρησης της Στρατηγικής Συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη λύση προβλημάτων. Στο Ι. Πυργιωτάκης (Επιμ.), Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην Εκπαίδευση: Συμβολή στην Επιστημολογική Θεωρία και την Ερευνητική Πράξη. Εκδόσεις Πεδίο.
 4.  Αndressa, H., Mavrikaki, E., & Dermitzaki, I. (2015). Adaptation of the Students' Motivation Towards Science Learning (SMTSL) Questionnaire to measure Greek Students’ Motivation towards Biology Learning. International Journal of Biology Education, 4(2), 78-93.
 5. Chatzistamatiou, M., Dermitzaki, I., Efklides, A., & Leondari, A. (2015). Motivational and affective determinants of self-regulatory strategy use in elementary school mathematics. Educational Psychology, 35(7), 835-850.
 6.  Chatzistamatiou, M., Dermitzaki, Ι., & Bagiatis, V. (2014). Self-regulatory teaching in mathematics: Relations to teachers’ motivation, affect and professional commitment. European Journal of Psychology of Education, 29, 295-310. DOI: 10.1007/S10212-013-0199-9.  
 7.  Chatzistamatiou, M., & Dermitzaki, Ι. (2013). Teaching mathematics with self-regulation and for self-regulation: Teachers’ reports. Hellenic Journal of Psychology (special issue titled «Perspectives on Self-Regulation Research in Education»), 10(3), 253-274.  
 8. Dermitzaki, I., Stavroussi, P., Vavougyios, D., & Kotsis, K. (2013). Adaptation of the Students' Motivation Towards Science Learning (SMTSL) questionnaire in the Greek language. European Journal of Psychology of Education, 28, 747-766.  
 9.  Goudas, Μ., Kolovelonis, Α., & Dermitzaki, Ι. (2013). Implementation of self-regulation interventions in physical education and sport contexts. In H. Bembenutty, T. J. Cleary, & A. Kitsantas (Eds.), Applications of Self-Regulated Learning across Diverse Disciplines. A tribute to Barry Zimmerman (pp. 383-416) Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 10. Δερμιτζάκη, Ε. (2010). Διαφορές στη στρατηγική συμπεριφορά, στις επιδόσεις και στις αυτο-αντιλήψεις ικανοτήτων στα μαθηματικά μεταξύ μαθητών/τριών Α΄ και Β΄ δημοτικού. Eπιστήμες Αγωγής, Τεύχος 1, 43-58. 
 11.  Dermitzaki, I., Leondari, A., & Goudas, M. (2009). Relations between young students’ strategic behaviours, domain-specific self-concept, and performance in a problem-solving situation. Learning and Instruction, 19 (2), 144-157.
 12.  Dermitzaki, I., Andreou, G., & Paraskeva, V. (2008). High and low reading comprehension achievers’ strategic behavior and its relation to performance in a reading comprehension situation. Reading Psychology: An Interdisciplinary Journal, 29, 471-492.
 13.  Dermitzaki, I., Stavroussi, P., Bandi, M., & Nisiotou, I. (2008). Investigating students’ with mild mental retardation ongoing strategic behavior: Implementation and relations to performance in a problem-solving situation. Evaluation and Research in Education, 21, 96-110.
 14. Δερμιτζάκη, Ε., & Χατζησταματίου, Μ. (2008). Αυτο-ρύθμιση της μάθησης: Έννοια, διαδικασίες και αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΓ, 51, 177-190. 
 15. Δερμιτζάκη, Ε., Γούδας, Μ., & Λεονταρή, Α. (2006). Eκτιμήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών για πλευρές της ακαδημαϊκής αυτο-αντίληψης των μαθητών: Πόσο συμφωνούν μεταξύ τους; Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ. Έκδ.), Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σελ. 95-118). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.
 16. Dermitzaki, I., & Kiosseoglou, G. (2004). Self-regulation during problem solving in second-graders: Relations with students’ performance and goal orientation. Hellenic Journal of Psychology, 1, 128-146.
 17.  Dermitzaki, I., & Efklides, A. (2003). Goal orientations and their effect on self-concept and metacognition in adolescence. In E. Besevegis, G. Georgouleas, & V. Pavlopoulos (Guest Eds.), Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας [Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society], 10, 214-227. 
 18. Δερμιτζάκη, Ε., & Ευκλείδη, Α. (2002). Η δομή γνωστικών και θυμικών παραγόντων που συνδέονται με τη γνωστική επίδοση στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 9, 58-74.
 19. Δερμιτζάκη, Ε. (2001). Η φύση και η δομή της ακαδημαικής αυτοεικόνας, η σχέση της με τη σχολική επίδοση και οι επιδράσεις του παράγοντα «ηλικία» στη σχέση αυτή. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 120, 101-110.
 20.  Dermitzaki, I., & Efklides, A. (2001). Age and gender effects on students’ evaluations regarding the self and task-related experiences in mathematics. Invited chapter in S. Jarvela & S. Volet (Eds.), Motivation in learning contexts: Theoretical and methodological implications (pp. 271-293). Amsterdam: Pergamon Press.
 21.  Dermitzaki, I., & Efklides, A. (2000). Aspects of self-concept and their relationship to language performance and verbal reasoning ability. American Journal of Psychology, 113, 621-638. 
 22. Δερμιτζάκη, Ε., & Ευκλείδη, Α. (2000). Η έννοια του εαυτού και οι σχέσεις της με γνωστικούς και μεταγνωστικούς παράγοντες που αφορούν επιδόσεις σε ειδικούς τομείς γνώσης. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 7, 354-368.

 

Επιστημονική επιμέλεια ειδικών τευχών περιοδικών & βιβλίων περιλήψεων

  2013: Επιμελήτρια έκδοσης (Guest Editor) του ειδικού τεύχους του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology, 10(3), με τίτλο «Perspectives on Self-Regulation Research in Education».

   2004: Επιμελήτρια έκδοσης (Guest Editor) του ειδικού τεύχους του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology, 1(2), με τίτλο «Individual and Social Processes in the Regulation of Learning».  

   2000: Συνεπιμελήτρια έκδοσης (με τις Ε. Γωνίδα και Π. Μεταλλίδου) στο ειδικό τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 7, με τίτλο «Μotivational aspects of the self».

    2003: Συνεπιμελήτρια έκδοσης (Φ. Βλάχος, Ε. Δερμιτζάκη, Π. Μεταλλίδου, Φ. Μπονώτη, & Α. Ευκλείδη) του Βιβλίου Προγράμματος-Περιλήψεων του 1ου Συνεδρίου της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βόλος.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιστημονική ευθύνη ερευνητικών προγραμμάτων

Συμμετείχα σε 13 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Στα κάτωθι χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ήμουν επιστημονικώς υπεύθυνη:

 •  Επιστημονική ευθύνη του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Δεξιότητες αυτο-ρύθμισης κατά τη μάθηση και λύση προβλημάτων και οι σχέσεις τους με την επίδοση και την αυτοαντίληψη σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας»
 •  Επιστημονική ευθύνη του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ανίχνευση συναισθημάτων των ελλήνων φοιτητών/τριών σχετικά με την ακαδημαϊκή επίτευξη: Προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα του Ερωτηματολογίου Συναισθημάτων σχετικά με την Επίτευξη».
 • Στο πλαίσιο των Δράσεων Στοχευμένης Έρευνας του Παν/μίου Θεσσαλίας, επιστημονική ευθύνη του ερευνητικού παρεμβατικού προγράμματος: «Ομάδα Δράσης Εκπαιδευτικών «Μαθαίνω έξυπνα»: Ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα δεξιοτήτων μάθησης». 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Οργανωτική Επιτροπή διεθνών συνεδρίων

· August 2016: Μember of the Organizing Committee of the 15th International Conference on Motivation, Θεσσαλονίκη.

· March 1998: Μember of the Organizing Committee of the 6th International Conference on Motivation: 6th Workshop on Achievement and Task Motivation, Θεσσαλονίκη.

 Οργανωτική Επιτροπή ελληνικών συνεδρίων και ημερίδων

·  Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής (μαζί με Δ. Φιλιππάτου) του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Βόλος, Οκτώβριος 2017.

·  Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Βόλος, 2016.

·   Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας «Ενδυνάμωση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών: Η συμβολή της Ψυχολογίας», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Νοέμβριος 2014.

· Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας «Ειδική Αγωγή – Αναπτυξιακές διαταραχές», 22/05/2013, Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» του Π.Τ.Ε.Α. του Π.Θ.

·  Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας «Θεωρία αυτο-καθορισμού και ανθρώπινα κίνητρα» στο πλαίσιο τα εκδήλωσης απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον Καθηγητή του Παν/μίου Rochester κ. Richard Ryan. Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 16 Οκτωβρίου 2012.

·    Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα Ανθρώπινη Συμπεριφορά: Έρευνα και εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαιδευτική Πράξη, Βόλος, 21-23 Νοεμβρίου 2003.

·  Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής στο Συμπόσιο - Σεμινάριο με θέμα: Αφηγηματικές Προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική και την Εκπαίδευση, Βόλος, 15-16 Μαΐου 2010.

·  Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Βόλος, Μάιος 2009, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

·   Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας με θέμα Η αφηγηματική προσέγγιση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπεία. Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βόλος, 28-29 Μαρτίου 2008.

·  Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας με θέμα Ψυχο-παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο, Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Βόλος, 7-8 Νοεμβρίου 2008.