Κονταξή Ελένη

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Νεοελληνική Φιλολογία
Τηλέφωνο: 
24210 74744
E-mail: 
kondax [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Ελένη Κονταξή είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Φιλολογίας (ειδίκευση: Μεσαιωνική και Νεότερη Φιλολογία), και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης). Η διδακτορική της διατριβή έχει ως θέμα τη λογοτεχνία της διασποράς. Έχει παρακολουθήσει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας και Ιστορίας στο Birmingham University της Μεγάλης Βρετανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus/Lingua II. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών υπήρξε υπότροφος του κληροδοτήματος Κίμωνος Πανταζόπουλου και κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών υπότροφος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη λογοτεχνία της ελληνικής διασποράς, στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και σε θέματα νεοελληνικής γλώσσας. Από το 2014 εργάζεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ως Ε.ΔΙ.Π., διδάσκοντας και συν-διδάσκοντας τα εξής ακαδημαϊκά μαθήματα του Τμήματος: «Ευρωπαϊκή Παιδική Λογοτεχνία», «Μαθηματικά και Λογοτεχνία», «Φροντιστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας», «Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι» και «Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος ΙΙ». Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις και έχει συγγράψει και δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες. Επίσης, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Είναι συνεργάτις του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2000.